PROMOCJA JESIENNA 2016


30.09.2016

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWEJ PROMOCJI JESIENNEJ!

Wszyscy Klienci, nowi i stali, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Castrol Edge i Castrol Magnatec

lub klienci którzy zużywają te produkty na własne potrzeby i dokonają zakupu na kwotę min. 650 zł netto, 

OTRZYMAJĄ WARTOŚCIOWE NAGRODY ZA ZŁOTÓWKĘ!

Warunki wzięcia udziału w promocji znajdują sie w regulaminie poniżej.

TERMIN: 1 X 2016 - 9 XII 2016


REGULAMIN PROMOCJI JESIENNEJ:

prowadzonej w terminie

01.10.2016 - 09.12.2016

na produkty

Castrol Edge i Castrol Magnatec

§ 1

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest PHU ETOLL Sp. J. z siedzibą w Strzelinie, 57-100, ul. Ząbkowicka 32, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007946, NIP: 9140003730, REGON: 006025596 (zwane dalej „Organizatorem”).

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji. Składając zamówienia zgodnie z §3 i 5, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Promocja trwa od 01.10.2016 do 09.12.2016 roku.

§ 3

Produkty objęte promocją

Produkty objęte promocją są to wszystkie produkty marek Castrol Edge i Castrol Magnatec (zwane dalej "Produktami Promocyjnymi").

§ 4

Warunki udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot gospodarczy będący klientem Organizatora, (zwany dalej "Uczestnikiem"), który:

  a) jest podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną Produktów Promocyjnych oraz/lub jest podmiotem zużywającym Produkty Promocyjne na własne potrzeby

  b) dokona zakupu Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 630 zł netto w okresie trwania promocji.

  c) nie posiada przeterminowanych należności wobec Organizatora.

 2. O dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych przez Uczestnika, stanowić będą faktury sprzedaży wystawione Uczestnikowi przez Organizatora.

 3. Zakup Produktów Promocyjnych może być rozbity na:

  a) 2 faktury na zakup o łącznej wartości min. 3490 zł netto,

  b) 3 faktury na zakup o łącznej wartości min. 6590 zł netto,

  c) 4 faktury na zakup o łącznej wartości min. 22 490 zł netto.

 4. Faktury na Produkty Promocyjne powinny zostać wystawione w ciągu trwania promocji.

 5. W przypadku rozbicia zakupu Produktów Promocyjnych na dwie, trzy lub cztery faktury, Uczestnik nabywa prawo do odebrania nagrody:

  a) po wystawieniu drugiej faktury (w przypadku rozbicia zamówienia na dwie faktury,

  b) po wystawieniu trzeciej faktury (w przypadku rozbicia zamówienia na trzy faktury),

  c) po wystawieniu czwartej faktury (w przypadku rozbicia zamówienia na cztery faktury).

§ 5

Nagrody

 1. Każdy z Uczestników, który spełni wymagania określone w §4 ma prawo do wyboru nagrody/nagród zgodnie z "Ulotką promocyjną", stanowiącą zącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Kryterium wyboru nagrody jest wartość dokonanych zakupów Produktów Promocyjnych. Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody, zgodnie z usykanym progiem zakupów lub kilku nagród przydzielonych do progu zakupowego o mniejszej wartości.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modeli nagród, jeśli te będą niedostępne w sprzedaży.

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 6

Składanie Zamówień i odbiór nagród

 1. Uczestnik składa zamówienia na Produkty Promocyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub bezpośrednio u Organizatora.

 2. Nagrody zostaną wydane uczestnikom bezpośrednio z zakupionymi Produktami Promocyjnymi lub do 30 dni roboczych od momentu jego zakupu.

 3. Uczestnik, który nabył prawo do nagrody, nabywa ją od Organizatora na podstawie faktury VAT,
  a cena sprzedaży nagrody w ramach Promocji, zgodnie z zasadami sprzedaży premiowej, wynosi
  1 zł netto.

 4. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi na adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na koszt Organizatora przy okazji realizacji dostawy lub pod inny, wskazany przez Uczestnika adres, o czym Uczestnik ma obowiązek poinformować najpóźniej w dniu zakupu drogą telefoniczną (nr tel. 662 195 474) lub drogą mailową na adres: promocja@etoll.com.pl

 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika w momencie jej dostarczenia przez Organizatora, Uczestnik traci prawo do nagrody, chyba, że ustalił z Organizatorem inny termin odbioru nagrody.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika
  z przyczyn od Organizatora niezależnych, a w szczególności z powodu zmiany adresu przez Uczestnika, o której nie poinformował Organizatora.

§ 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród powinny być złożone na piśmie, na adres Organizatora,
  w terminie do 7 dni od stwierdzenia usterki.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika: imię i nazwisko (firmę) oraz adres, jak również opis i przyczynę reklamacji.

 4. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
  w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lecz nie dłu
  żej niż w terminie
  30 dni od dor
  ęczenia reklamacji.

Załączniki:

1. Ulotka promocyjna /Katalog nagród (dostępny na www.etol.com.pl/newsy oraz u Przedstawicieli Handlowych)


Promocja LATO Z QUATOREM trwa!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ulotką promocji "Lato z produktami Quator" - na wszystkie środki smarne marki Quator. Quator to jakościowe...

promocja gadżetowa - Lato z Castrol 2017

Z przyjemnością ogłaszamy promocję pod tytułem „Lato z produktami Castrol”  Promocja rozpoczęła się 12 czerwca i potrwa do końca...

Dzień Dziecka w Etollu

Drogie Dzieci, w ten wyjątkowy dzień firma Etoll przygotowała prezenty dla każdego naszego, małego "Klienta".  Dnia 1 Czerwca, od godziny 7:00 każ...

Nowa, motocyklowa promocja na produkty Castrol w punktach sprzedaży Etoll

Z największą przyjemnością zapraszamy do naszych punktów sprzedaży Etoll w Strzelinie oraz Brzegu  i skorzystanie z promocji na produkty motoc...

Szybka i wściekła promocja Castrol dla warsztatów samochodowych

Rusza promocja dedykowana uczestnikom programu EXTRA BOSCH CASTROL.  Jeśli jesteś właścicielem warsztatu samochodowego, to Program Punktowy Extra przy...

Promocja wiosenna na kosmetyki PROXO

Ruszyła długooczekiwana promocja na kosmetyki marki PROXO. Teraz przy zakupie kosmetyków marki Proxo w atomizerach, otrzymasz T-short lub Polar za zło...

Promocja wiosenna Quator

Spieszymy poinformować, że już od poniedziałku ruszyła promocja na wszystkie produkty marki Quator. Do zgarnięcia są T-shirty i Polary marki 4F za złot&...

Promocja wiosenna Castrol

Wraz z nadejściem wiosny uroczyście obwieszczamy, że już jest długo oczekiwana promocja Castrol na wszystkie produkty tej marki. Nagrody w promocji to T-sh...

Promocja zimowa na wszystkie produkty marki Quator

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką promocji zimowej na wszystkie środki smarne marki Quator. Quator to przede wszystkim oleje  i smary do samochod&oa...

Promocja Zimowa na wszystkie środki smarne Shell

Gorąco zachęcamy naszych Klientów do korzystania z promocji na środki smarne Shell. Szczególnie, że do wygrania jest markowa odzież. Wystarcz...

Promocja Noworoczna Castrol 2017

Zachęcamy wszystkich Klientów, zaopatrujących się w oleje Castrol do wzięcia udziału w naszej nowej, noworocznej promocji.  Jest ona skierowan...

Jak wybrać odpowiedni olej silnikowy i jak odczytywać etykiety?

Czy produkt opisywany jako innowacyjny i najniwoczesniejszy rzeczywiście taki jest? Po czym poznać czy olej spełnia nasze oczekiwania i jak odpowiednio dobra...

Zadbaj o odpowiedni płyn do chłodnic

W najbliższym czasie w prasie motoryzacyjnej zobaczymy artykuły i plakaty zachęcające do zakupu płynów do chłodnic Shell. Nie bez przyczyny Shell s...

Produkt miesiąca - Pasta do rąk Proxo

Zachęcamy do zapoznania się z produktem - Pasty do rąk PROXO.  Wysokiej jakości pasta do mycia rąk. Oprócz standardowych zabrudzeń typu oleje...

KONFERENCJA CASTROL NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM - Rejs statkiem Costa Fascinosa

Za nami emocjonujący rejs statkiem Costa Fascinosa po Morzu Śródziemnym, w którym uczestniczyli nie tylko nasi Klienci, czyli zwycięzcy w konku...

PROMOCJA JESIENNA 2016

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWEJ PROMOCJI JESIENNEJ! Wszyscy Klienci, nowi i stali, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Cast...

Dlaczego warto wybierać wytrzymałe oleje silnikowe?

Olej jest najważniejszym płynem eksploatacyjnym, a świadomość funkcji, jakie pełni olej silnikowy w aucie jest najczęściej niewielka. Trzeba pamiętać,...

Produkt miesiąca - Car Power Bank

Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym produktem - Car Power Bank - JUMP STARTER! Wybraliśmy go na produkt miesiąca nie bez przyczyny. To urządzenie na...

Nowy produkt! Olej hydrauliczny Shell Tellus

Etoll ma przyjemność przedstawić Państwu nowy produkt Shell - olej hydrauliczny nowej generacji - Tellus S2 MX i VX.Został stworzony po to, by sprostać ro...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka