PROMOCJA JESIENNA 2016


30.09.2016

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWEJ PROMOCJI JESIENNEJ!

Wszyscy Klienci, nowi i stali, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Castrol Edge i Castrol Magnatec

lub klienci którzy zużywają te produkty na własne potrzeby i dokonają zakupu na kwotę min. 650 zł netto, 

OTRZYMAJĄ WARTOŚCIOWE NAGRODY ZA ZŁOTÓWKĘ!

Warunki wzięcia udziału w promocji znajdują sie w regulaminie poniżej.

TERMIN: 1 X 2016 - 9 XII 2016


REGULAMIN PROMOCJI JESIENNEJ:

prowadzonej w terminie

01.10.2016 - 09.12.2016

na produkty

Castrol Edge i Castrol Magnatec

§ 1

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest PHU ETOLL Sp. J. z siedzibą w Strzelinie, 57-100, ul. Ząbkowicka 32, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007946, NIP: 9140003730, REGON: 006025596 (zwane dalej „Organizatorem”).

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji. Składając zamówienia zgodnie z §3 i 5, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Promocja trwa od 01.10.2016 do 09.12.2016 roku.

§ 3

Produkty objęte promocją

Produkty objęte promocją są to wszystkie produkty marek Castrol Edge i Castrol Magnatec (zwane dalej "Produktami Promocyjnymi").

§ 4

Warunki udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot gospodarczy będący klientem Organizatora, (zwany dalej "Uczestnikiem"), który:

  a) jest podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną Produktów Promocyjnych oraz/lub jest podmiotem zużywającym Produkty Promocyjne na własne potrzeby

  b) dokona zakupu Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 630 zł netto w okresie trwania promocji.

  c) nie posiada przeterminowanych należności wobec Organizatora.

 2. O dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych przez Uczestnika, stanowić będą faktury sprzedaży wystawione Uczestnikowi przez Organizatora.

 3. Zakup Produktów Promocyjnych może być rozbity na:

  a) 2 faktury na zakup o łącznej wartości min. 3490 zł netto,

  b) 3 faktury na zakup o łącznej wartości min. 6590 zł netto,

  c) 4 faktury na zakup o łącznej wartości min. 22 490 zł netto.

 4. Faktury na Produkty Promocyjne powinny zostać wystawione w ciągu trwania promocji.

 5. W przypadku rozbicia zakupu Produktów Promocyjnych na dwie, trzy lub cztery faktury, Uczestnik nabywa prawo do odebrania nagrody:

  a) po wystawieniu drugiej faktury (w przypadku rozbicia zamówienia na dwie faktury,

  b) po wystawieniu trzeciej faktury (w przypadku rozbicia zamówienia na trzy faktury),

  c) po wystawieniu czwartej faktury (w przypadku rozbicia zamówienia na cztery faktury).

§ 5

Nagrody

 1. Każdy z Uczestników, który spełni wymagania określone w §4 ma prawo do wyboru nagrody/nagród zgodnie z "Ulotką promocyjną", stanowiącą zącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Kryterium wyboru nagrody jest wartość dokonanych zakupów Produktów Promocyjnych. Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody, zgodnie z usykanym progiem zakupów lub kilku nagród przydzielonych do progu zakupowego o mniejszej wartości.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modeli nagród, jeśli te będą niedostępne w sprzedaży.

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 6

Składanie Zamówień i odbiór nagród

 1. Uczestnik składa zamówienia na Produkty Promocyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub bezpośrednio u Organizatora.

 2. Nagrody zostaną wydane uczestnikom bezpośrednio z zakupionymi Produktami Promocyjnymi lub do 30 dni roboczych od momentu jego zakupu.

 3. Uczestnik, który nabył prawo do nagrody, nabywa ją od Organizatora na podstawie faktury VAT,
  a cena sprzedaży nagrody w ramach Promocji, zgodnie z zasadami sprzedaży premiowej, wynosi
  1 zł netto.

 4. Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi na adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na koszt Organizatora przy okazji realizacji dostawy lub pod inny, wskazany przez Uczestnika adres, o czym Uczestnik ma obowiązek poinformować najpóźniej w dniu zakupu drogą telefoniczną (nr tel. 662 195 474) lub drogą mailową na adres: promocja@etoll.com.pl

 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika w momencie jej dostarczenia przez Organizatora, Uczestnik traci prawo do nagrody, chyba, że ustalił z Organizatorem inny termin odbioru nagrody.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika
  z przyczyn od Organizatora niezależnych, a w szczególności z powodu zmiany adresu przez Uczestnika, o której nie poinformował Organizatora.

§ 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród powinny być złożone na piśmie, na adres Organizatora,
  w terminie do 7 dni od stwierdzenia usterki.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika: imię i nazwisko (firmę) oraz adres, jak również opis i przyczynę reklamacji.

 4. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
  w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lecz nie dłu
  żej niż w terminie
  30 dni od dor
  ęczenia reklamacji.

Załączniki:

1. Ulotka promocyjna /Katalog nagród (dostępny na www.etol.com.pl/newsy oraz u Przedstawicieli Handlowych)


PROMOCJA! BILETY NA MECZ POLSKA-CHILE I POLSKA-LITWA ZA ZAKUP OLEJÓW LOTOS !!

Po raz kolejny rozdajemy bilety na mecze Polskiej Reprezentacji! Blisko 30 biletów czeka na Klientów, którzy do 9.05 zakupią oleje Lotos w...

Agro-wiosna - oferta dla rolnictwa i nie tylko!

Zachcęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz nowej, wiosennej promocji gadżetowej. Szczegóły w ulotce poniżej.Promocja dotyczy wszystkich Klient&o...

PROMOCJA! BILETY NA MECZ POLSKA-NIGERIA I POLSKA-KOREA PŁD. OD LOTOSA !!

Już są, długo wyczekiwane bilety na mecze Polska-Nigeria oraz Polska-Korea Południowa. Bilety rozchodza się jak świeże bułeczki, więc nie ma na co czek...

UWAGA! KONKURS! 'ZRÓB FOTO Z MARKĄ CASTROL I ZGARNIAJ SUPER NAGRODY'

Z wielką przyjemnością ogłaszamy nowy super-konkurs ETOLL-CASTROL!Wystarczy tylko przesłać do nas zdjęcie (swoje, swojego samochodu, natury - pełna dowo...

Nowy olej Edge EDGE 0W-30 powiększył rodzinę produktów Castrol

Do naszej oferty trafił nowy, nie oferowany wcześniej (poza gamą Professional) produkt – Castrol EDGE 0W-30 A5/B5. Nowy produkt przeznaczony jest do s...

REKORD ŚWIATA! Niesamowita historia człowieka, który przebył 5 mln. km jednym samochodem!

W 2018 r. minie 50 lat odkąd na rynku pojawił się jeden z najbardziej znanych produktów marki Castrol – Castrol GTX. Etoll jest autoryowanym dys...

Promocja Quator twa! do wygrania: polary, powerbanki, ekspresy!

Zachęcamy wszystkich naszych Klientów, zaopatrujących się w oleje Quator, do wzięcia udziału w naszej nowej, zimowej promocji. Jest skierowana dla ...

Dlaczego Twój akumulator musi być przygotowany do zimy?

Mroźny, zimowy poranek, policzki pieką od mrozu, a samochod nie odpala? Chyba nie ma nic bardziej irytującego. Jak tego uniknąć? Co zrobić, aby zima ...

KONKURS - Za każdą podpisaną umowę - nagroda gwarantowana!

TYLKO TERAZ W FIRMIE ETOLL  Za każdą podpisaną umowę z nami w okresie od 1.01 -  31.03.2018r. każdy klient otrzyma nagrodę gwarantowaną! Nag...

Konferencja szkoleniowa Castrol - bajeczna Folgarida zimą

Z wypiekami na twarzy wspominamy nasz grudniowy wypad do Włoch - do miejscowości Folgarida, gdzie odbyła się konferencja naszego teamu sprzedażowego Etoll....

Promocja Zimowa na wszystkie środki smarne marki Shell

Zima za pasem, a my gorąco zachęcamy naszych Klientów do korzystania z promocji na środki smarne Shell, gdzie  do wygrania jest markowa odzież j...

Konkurs Castrol! Do wygrania bajeczny rejs statkiem po Morzu Śródziemnym!

Etoll, autoryzowany dystrybutor Castrol ma ogromną przyjemność ogłosić wielki konkurs dla wszystkich Klientów produktów Castrol! Kupując w E...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka